سيستم اعلام سرقت

 

 

08-06-2015 03-50-38 ب-ظ

امنيت و آسایش خانه ها در دنيای مدرن امروز ٬ امری اجتناب ناپذیر به نظر ميرسد! وجود انواع و اقسام سيستم های اعلام سرقت و قفل های برقی ٬ درب های ضد سرقت و حتی طرح ها و پوشش های بيمه سرقت منازل ٬ خود گویای این نياز روز افزون جامعه می باشد.

در طراحی خانه هوشمند ٬ یکی از اهداف ما این بوده که وظيفه حفاظت از خانه و همچنين ممانعت از ورود سارقين را به سيستم هوشمند و یا در حقيقت به خود خانه واگذار نمائيم و در این راه به نتایج فوق العاده ای دست یافته ایم. برای رسيدن به این ایده آل ٬ از تکنولوژ یهای مرسوم و عادی موجود در بازار استفاده نشده و در واقع تمام قطعات و مراحل کار با دقت تمام بازبينی و آناليز شده اند ٬ از بررسی مدارات فرمان گرفته تا تغيير و بهبود سخت افزارهای مورد نياز. در نتيجه بسياری از خطاها و اشتباهات سيستم های مشابه ٬ برطرف شده اند؛ اشتباهاتی که بروزشان باعث بدگمانی کاربران و ایجاد عدم رضایت کاربران می گردد.

برخی از ویژگي های سيستم اعلام سرقت خانه هوشمند:

سيستم از طریق دستگاه کارتخوان ٬ موبایل و یا مانيتور لمسی (Off/On) امکان فعال و غيرفعال نمودن ·

کنترل سيستم سرقت از راه دور ·

چک کردن وضعيت سيستم سرقت به جهت تشخيص علت فعال شدن سيستم ·

فارسی (Interface) سادگی استفاده از سيستم به واسطه رابط کاربری ·

عدم نياز به حمل ریموت کنترل و یا تجهيزات جانبی جهت فعال و غيرفعال نمودن سيستم سرقت ·

تجهيز سيستم به سنسورهای تشخيص شکسته شدن شيشه ·

(Passive Infrared) استفاده از سنسورهای تشخيص حرکت با تکنولوژی مادون قرمز ·

غيرفعال کردن دزدگير از طریق وارد نمودن رمز عبور و یا کشيدن کارت در هنگام ورود به منزل ·

در صورت قطع خطوط تلفن SMS مجهز به سيستم ارسال ·

فعال ماندن سيستم سرقت در صورت قطع برق شهر به واسطه باطری داخلی دستگاه ·

استفاده از سيستم سرقت در زما نهای مختلف همچون زمان استراحت شبانه ٬ نبودن افراد در منزل و یا تنها بودن اعضای خانه در منزل ·

امکان انتخاب عکس العمل های دزدگير از روی مانيتور لمسی ·

(آژیر ٬ تلفن کنندگی ٬ روشن و خاموش شدن چراغ ها (فلاشر) ٬ قفل شدن درب ورودی ٬ غيرفعال شدن آسانسور)

استفاده دو منظوره از سنسورهای حرکتی (برای روشنایی هوشمند و سيستم سرقت) این امکان را فراهم کرده است که کاربر بتواند هر قسمتی از خانه را به طور مستقل تحت پوشش سيستم سرقت درآورد و از آنجایی که تمام مناطق خانه تحت پوشش روشنایی اتوماتيک قرار دارد ٬ در واقع تمام قسمت های خانه نيز می تواند به صورت مجزا و یا یکپارچه به عنوان مناطق تحت پوشش سيستم اعلام سرقت انتخاب شوند.