یکی از امکاناتی که خانه هوشمند در اختیار ساکنین خود قرار می دهد قابلیت کنترل از راه دور بسیاری از تاسیسات از جمله روشنایی، سیستم سرمایش گرمایش، سیستم حفاظتی می باشد.کنترل از راه دور در ساده ترین حالت توسط ریموت کنترل و تا کنترل در فواصل بسیار زیاد از طریق خط تلفن،گوشی موبایل و اینترنت و تبلت و کامپیوتر میسر می باشد.علاوه بر اینکه ”’هوشمند سازی ساختمان”’، خانه را مدرن و سرشار از آسایش می سازد، در صورت طراحی مناسب و استفاده از تجهیزات استاندارد به صرفه جویی انرژی نیز کمک به سزایی خواهد کرد.