این شرکت در راستای توسعه روابط و فعالیت های خود، آماده همکاری با متخصصان زیر می باشد.

 

  • برقکاران ساختمان
  • معماران داخلی
  • مهندسان عضو نظام مهندسی

 

تلفن: 04132847985

موبایل: 09144022911